CITYLINES CASE STUDY

С това Case study ви каним да проучите историята зад иновативното начинание на CITYLINES и ключовата роля на Carrot Solutions за неговия успех. Ще се задълбочим в тънкостите на нашето сътрудничество, от изграждането на стабилна B2B основа до вълнуващите планове за бъдещо разширяване на B2C.

Заедно оформяме бъдещето на пътуването, билет по билет.

Клиент:

  • Име на клиента: CITYLINES
  • Индустрия: Пътуване и транспорт
  • Website: https://citylines.eu/

Резюме на Проекта:

  • Име на проекта: Цялостна система за CITYLINES
  • Описание на проекта: Съвместно усилие между CITYLINES и Carrot Solutions за революционизиране на резервирането на билети за пътуване, обхващащо системно развитие, интеграция и обучение на персонала.
  • Обхват: Проектът включваше създаване на цялостна система за резервация на билети за пътуване, разработване на иновативна платформа за сравняване на цени и опции за автобусни и самолетни билети.
  • Използвани технологии: Stack, .Net, Aurelia, Postgre SQL, HTML5, CSS3, JavaScript

Предизвикателства:

Пътят на развитие с CITYLINES представи няколко предизвикателства:

Изграждане на система: Създаване и интегриране на изцяло нова система и бази данни.

Удобен за потребителя интерфейс: Проектиране на интуитивна и лесна за използване платформа.
Обучение на персонала:

Гарантиране, че персоналът на CITYLINES може ефективно да работи с новата система.

Решения:

Успяхме да се справим успешно с тези предизвикателства:

Разработихме стабилна система за резервация на билети от самото начало.

Създаден интуитивен и привлекателен потребителски интерфейс за платформата CITYLINES.
Приоритетно потребителско изживяване, за да направи резервирането на билети лесно.

Брандирани офиси на CITYLINES и проведено задълбочено обучение на персонала, за да се гарантира безпроблемна работа.

Процес на разработка:

Нашият проект се разгърна чрез добре структуриран процес на разработка:

Планиране и събиране на изискванията:

Дефинирани цели на проекта, цели и резултати.
Проведен задълбочен анализ на изискванията, за да отговори на специфичните нужди на CITYLINES.

Дизайн и прототипиране:

Проектира потребителския интерфейс и потребителското изживяване.
Създадени прототипи за преглед и усъвършенстване.

Разработка и интеграция:

Разработи системата за резервация на билети, включвайки интеграция с наследени системи.
Гарантирана сигурност и цялост на данните.

Обучение:

Проведено обучение на персонала за максимално използване на системата.
Тестване и осигуряване на качеството:

Строго тествана системата за функционалност и сигурност.
Обърнато е внимание и са разрешени всички проблеми, идентифицирани по време на тестването.

Внедряване:

Успешно внедряване на новата система на CITYLINES.
Наблюдаваше се ефективността и се адресираха нуждите след стартиране.

Основни функции:

Пълна система за резервация на билети за пътуване

Удобна платформа за сравняване на цени и опции

Обучение на персонала за безпроблемна работа

Резултати:

Удовлетвореност на клиентите: CITYLINES успешно трансформира своята система за билети, подобрявайки цялостното изживяване на клиентите.
Повишена ефективност: Новата система рационализира операциите, което води до подобрена ефективност и обслужване на клиентите.
Иновативна платформа: Платформата CITYLINES даде възможност на пътниците да сравняват удобно цените на билетите и опциите.

Какво научихме:

Сътрудничеството и комуникацията са ключови за успешните проекти.
Адаптирането към наследените системи изисква внимателно планиране и изпълнение.
Редовното наблюдение и оптимизиране на уебсайта е от съществено значение за устойчив успех.

Заключение:

Съвместните усилия между CITYLINES и Carrot Solutions предефинираха пейзажа на билетите за пътуване. Нашето цялостно решение, включващо разработка на системи и обучение на персонала, издигна CITYLINES до ново ниво на ефективност и иновации.

Следващи стъпки:

Текуща поддръжка и оптимизация на тикет системата.
Проучване на допълнителни подобрения и разширяване на платформата за по-широко потребителско използване.